รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ

>>  วาระการย้าย 1 สิงหาคม 2562  รายละเอียดคลิกที่นี่

>>  วาระการย้าย 1 กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดคลิกที่นี่

>>  วาระการย้าย 1 สิงหาคม 2561  รายละเอียดคลิกที่นี่