ว 80 ลว. 16 ม.ค.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ / ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ภายในเขตสุขภาพที่ 3)

ว 80 ลว. 16 ม.ค.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ / ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ภายในเขตสุขภาพที่ 3)
คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่