ว. 1613 ลว.26 ก.ค.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ภายในเขตสุขภาพที่ 6)

หนังสือ สป. ว 1613 ลว.26 ก.ค.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คลิกที่นี่