ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร หมุนเวียน ปี 2560)

ว 1184 ลว. 2 เม.ย. 61 เรื่องย้ายข้าราชการ
(ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร หมุนเวียน ปี 2560)