คำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชการจริง

คำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชการจริง  คลิกที่นี่