กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

Font Awesome Icons

Copyright © 2018 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1344, 091 886 4662 | hrmd.strategy@gmail.com