กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา รับส […]

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัต […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน […]

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา ต […]

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

1.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบา […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเ […]

โรงพยาบาลฝาง จังหวัเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ต […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำ […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ […]

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับปฏิบัติการ  จำนว […]

โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 […]

สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ปี 2562

โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบว […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)  จำนว […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาก […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน ตั้ง […]

โรงพยาบาลบึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิ […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้ง […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขยายเวลารับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งนิติกร  ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ขยายเวลารับย้ […]

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ   จำนวน 2 อัตรา […]

โรงพยาบาลท่าศาลา ขอรับย้าย รับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ จำน […]

กรมอนามัย มีความประสงค์จะรับย้าย/ รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญงาน จำนวน […]

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกา […]

กรมการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัต […]

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีความประสงค์รับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/ ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักโภชนา […]

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ จำนวน 1 อัตร […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ว […]

กรมสุขภาพจิต มีความประสงคืจะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน  […]

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะจ้างบุคคลธรรมดา ในงานพนักงานบริการ

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครจ้าง […]

โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รับย้ายข้าราชการ

โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ประกาศรับย้ายแพทย์ 2 […]

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน / ชำน […]

กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต […]

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา […]

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษษณะจ้างบุคคลธรรมดา ในงานพนักงานบริการ

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเอก […]

กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 […]

โรงพยาบาลนครนายก รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเร […]

โรงพยาบาลแพร่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญกา […]

กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ จำนว […]

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลวิสัญญ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต […]

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับโอน/ย้าย ข้าราชการ

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับโอน/ย้าย ข้าราชการ ตำแ […]

กรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านการบริการทางวิชากา […]

โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 4 อัตรา […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สั […]

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล)จำนวน 2 […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในงานพนักงานขับรถยนต์รับ – ส่ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และส่งเอกสาร จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในงานบริการ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในงานพนักงานขับรถยนต์รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และส่งเอกสาร จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น 4 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในงานแม่บ้าน จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศ […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำ […]

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ  (ด้านการพยาบาลผู้ป […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชากา […]

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภ […]

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)

ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ตั้งแต่วั […]

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ก […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) โรงพย […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รับสมัครต […]

NEW!!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา ตำ […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-8 […]

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน  […]

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 &#8 […]

กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน กลุ่มงานพัส […]

กองพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/ รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ ระดับชำนาญการ […]

สถานบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง วันที่ 2 &#8 […]

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 5 อัตรา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ รับ ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 คัน (ราคารวมค่าน้ำมัน, ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผู้ชนะการเสนอร […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขสิงห์บุรี รับย้าย/ รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่ว […]

โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หรือชำนาญการ / ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ/ ตำแหน่งนักโภชนากรปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน/ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กลุ่มงานเ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน (ราคานี้รวมค่านัำมัน, ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผู้ชนะการเสนอร […]

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศ […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่1

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ […]

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/ รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ […]

กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนิ […]

ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงาน ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ สธ 0208.03/ว 553 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้าสำนักรัฐมนตรี และอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจ้ […]

ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2562 เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจ้ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงหูหิ้วขุ่น (แบบหนา) และถุงพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านการส่งเสริมพัฒนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านการส่งเสริมพั […]

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รับย้ายหรือโอนข้าราชการในตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน

ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น […]

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน ตั้งแต่บั […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศ […]

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 อัตรา […]

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 12 อัตรา ตั้ง […]

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแ […]

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับโอน รับย้ายข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศ […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาก […]

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ระหว่าง […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเ […]

โรงพยาบาลบ้านไร่ สำนักงานสาธารณสุข จ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน […]

กรมหม่อนไหม รับโอนข้าราชการ ไปรับราชการสังกัดกรมหม่อนไหม

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน […]

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัดโร […]

กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตั้งแต […]

กรมคุมประพฤติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตร […]

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกา […]

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร […]

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร พร้อม […]

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 […]

โรงพยาบาลสิงหนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตั้ง […]

กรมควบคุมโรค รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพ […]

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ /ชำนาญการ / ชำนาญการพิเ […]

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการสอน) จำนวน 5 ตำแหน่ง ตำแห […]

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา ตั […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ  จำนวน  60 อัตรา […]

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ  จำนวน  17 อัตรา ต […]

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง  ขยายเวลารับสมัคร […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขอเปิดรับ […]

กรมการหม่อนไหม รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

กรมการหม่อนไหม รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

โรงพยาบาลราชวิถี รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน / […]

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้งแ […]

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญ […]

โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ  จำนวน  9 อัตรา ตั […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่งนักวิชาก […]

กรมอุตุนิยมวิทยา รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน ตั้งแต่บั […]

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่งนา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับ – ส่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมพร้อมพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง   ประกาศผู้ชน […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง   ประกาศผู้ชน […]

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ   จำนวน  12 อัตรา […]

โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 2 อัตรา […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ  จำนวน  3 อัตรา ตั […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คันพร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชากา […]

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จ […]

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเลขานุการ  (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการหน้าห้องที่ปร […]

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณิตศิลป์) ตำแห […]

กรมศิลปากร ขอรับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ   จำ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   จำนวน  1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  เผยแพร่แผนกา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขนอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา ต […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชากา […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้ง […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านสังคมส […]

โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน ตั้ […]

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท […]

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระด […]

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ    จำนวน  1 อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพ […]

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน  […]

การประเมินผลงานวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.08/ว820 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

   เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    (ที่ สธ […]

โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ […]

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ    จำนวน  3 อัต […]

โรงพยาบาลกาบัง จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งผู้อำนวยการ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ตั้งแต่วันที่ 16 […]

โรงพยาบาลนครนายก รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

โรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับย้า […]

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ […]

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วัน […]

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์     จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิช […]

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 […]

โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน ตั้ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครข้าราชการเพื่อย้าย

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาก […]

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (จ้างเหมาบริการ)  1 อัตรา ตั้ […]

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปะเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

ตั้งแต่วันที่  3 เมษายน  –  2 พฤษภาคม 2562 [

โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ว […]

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธ […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแห […]

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตั้ง […]

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างปรั […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0002/จ5-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วัน […]

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ /ชำนาญการ  จำนว […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแห […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงา […]

กรมสุขภาพจิต รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตำแหน่ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบดำเนินงาน (ไตรมาส 2)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ […]

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน

ตำแหน่ง เศษฐกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ  จำนวน  7 อัตรา ตำแ […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ตั้ง […]

สถาบันการต่างประเทศเทวะวโรปการ ขอส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เมษายน – ธันวาคม 2562

สถาบันการต่างประเทศเทวะวโรปการ ขอส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอ […]

สำนักงานศาลยุติธรรม รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประเภทอำนวยการ  ระดับต้ […]

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้งแต่ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

ตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต […]

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 […]

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ระดับชำนาญการ / ชำนา […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริม […]

สถาบันประสาทวิทยา รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้ […]

โรงพยาบาลเลิดสิน รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน […]

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 9  ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแห […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนิ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส2)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผู้ชนะการเสนอร […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1 รายการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ  […]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำน […]

โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่ง  นายแพทย์ด้านศัลยกรรม ด้านโสต ศอ นาสิก และด้านจ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สรข.1)

ที่ สธ 0208.01/594   ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2562 เรื่ […]

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ […]

โครงการ ปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเด่น จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัค […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบร […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุ […]

โรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับย้าย รับโอน

โรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความ […]

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้ […]

รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลรัตภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลรัตภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับย้าย/ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รับ […]

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1 […]

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแห […]

รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ รับโอน/รับย้าย ข้าราช […]

ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรว […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส 1)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

สธ 0208.05/ว 3734 ลว. 22 พ.ย.61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สธ 0208.05/ว 3734 ลว. 22 พ.ย.61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุนและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบดำเนินงาน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 […]

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบลงทุนและงบดำเนินงาน

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำป […]

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน หนังสือ ที่ สธ 0208.10/ว 3455 ลว. 3 กันยายน 2561

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบดำเนินงาน

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง  เ […]

ว 555 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงกา […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (งบลงทุน)

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256 […]

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]

ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.05/ว 1362 ลว. 20 เมษายน 2561 เร […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ที่ สธ 0208.01/893  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 รายงานผลการจ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ของงบดำเนินงาน

ที่ สธ 0208.01/881 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายงานผลตามแ […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.05/ว 1052 ลว. 25 มีนาคม 2561 เร […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบสขร.1)

ที่ สธ 0208.01/718  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ขอรายงานผลกา […]

ว 562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำรวจข้อมูลความต้องการ และและยืนยันข้อมูลแพทย์

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ […]

แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 20 /2561 […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]