กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก

Font Awesome Icons
  • หน้าแรก
  • ระบบพนักงานราชการ
  • ระบบลูกจ้างประจำ
  • ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  • ระบบลูกจ้างชั่วคราว
  • ระบบ HROPS
  • ถาม - ตอบ

HR SPIRIT กอง บค.

สื่อประชาสัมพันธ์กองทุน กสล.พกส.

Highlight

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ รอบที่2

ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ (พนักงานราชการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ที่ สธ 0208.04/ว 768 ลว. 29 พ.ย.2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 2 3 5 11

ที่ สธ 0208.04/2220 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

ที่ สธ 0208.04/2200 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

location

เลขที่ 88/20 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

telephone

งานบริหารลูกจ้าง,พนักงานราชการ 0 2590 1349 ,1350 งานบริหาร พกส. 0 590 2081 ,2082

email

PSK.MOPH@GMAIL.COM

Copyright © 2018 กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.