กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

การย้ายหมุนเวียน สายงานนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ […]

บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (บรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ทุนรัฐบาล กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็น นวก.สธ.)

 – หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว […]

คำสั่งปฏิบัติราชการ (เพิ่มพูนทักษะ) ปี 2562

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งปฏิบัติราชการ (เพิ่มพูนทักษะ)

This content is restricted to site members. If you are […]

แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ว 1980 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราช […]

คำสั่งย้ายทันตแพทย์หมุนเวียน ประจำปี 2559-2560 (เพิ่มเติม)

คำสั่งย้ายทันตแพทย์หมุนเวียน ประจำปี 2559-2560 (เพิ่มเต […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ว 15/47)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้ […]

ว. 1613 ลว.26 ก.ค.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ภายในเขตสุขภาพที่ 6)

หนังสือ สป. ว 1613 ลว.26 ก.ค.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให […]

ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 

คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ (รอบ 1 สิงหาคม 2562)

This content is restricted to site members. If you are […]

ที่ สธ 0208.06/ว1466 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)

บรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562

This content is restricted to site members. If you are […]

ที่ สธ 0208.06/ว 1380 ลว. 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้ ( […]

บรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561

This content is restricted to site members. If you are […]

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

การแต่งตั้งข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือก (ว15/47)

คำสั่งย้ายทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2559-2560

คำสั่งย้ายทันตแพทย์ประจำบ้าน ปี 2559-2560 

คำสั่งย้ายทันตแพทย์ประจำบ้าน

This content is restricted to site members. If you are […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ว 15/2547)

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ […]

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้

แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562

หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชก […]

ประกาศผลการย้ายหมุนเวียน นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2562 (รอบ 2)

รอบที่ 2 สายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ สายงานเภสัชกร

ซ้อมความเข้าใจการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) (ว 536)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0 […]

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอย้าย นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร รอบที่ 2

สายงานแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค.62 ข้อมูล ณ วันที่ 6 […]

ประกาศผลการย้ายหมุนเวียน นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2562

รอบที่ 1 สายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ สายงานเภสัชกร

ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558 คสป.475/6 […]

ว 80 ลว. 16 ม.ค.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ / ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ภายในเขตสุขภาพที่ 3)

ว 80 ลว. 16 ม.ค.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ / ให้ข้าราชการป […]

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอย้าย นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รอบที่ 1

นายแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 23 […]

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบ 1 กุมภาพันธ์ 2562

แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ (รอบ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

This content is restricted to site members. If you are […]

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 19 ลว 9 ม.ค. 62

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการโอนข้าราชการผู้มีสัญญ […]

สธ 0208.06/ว 19 ลว 9 ม.ค. 62 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 58 […]

สธ 0208.06/ว 3998 ลว. 27 ธ.ค.61 เรื่อง ย้ายเภสัชกรหมุนเวียน ประจำปี 2560

สธ 0208.06/ว 3998 ลว. 27 ธ.ค.61 เรื่อง ย้ายเภสัชกรหมุนเ […]

คำสั่งย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556

คำสั่งย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556  

ที่ สธ. 0208.06/ว 3997 ลว. 28 ธ.ค.2561 เรื่องย้ายข้าราชการ

ที่ สธ. 0208.06/ว 3997 ลว. 28 ธ.ค.2561 เรื่องย้ายข้าราช […]

การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562

หนังสือสป.ที่ สธ 0208.06/ว 3874 ลว. 13 ธ.ค.2561 เรื่อง […]

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)  &nbs […]

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4137/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ […]

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ว 3730 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้

สธ 0208.06/ว 3730 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราช […]

ว 3623 ลว.31 ต.ค.61 เรื่องย้ายข้าราชการ

ว 3623 ลว.31 ต.ค.61 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย

ย้ายข้าราชการและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป)

คำสั่งย้ายข้าราชการและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแท […]

ย้ายข้าราชการและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป)

This content is restricted to site members. If you are […]

ว 3396 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 33 […]

คำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 30 […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีแ […]

ว 3173 ลว.14 ส.ค.61 บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561

ว 3173 ลว.14 ส.ค.61 บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภส […]

ว 3026 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือ สป. ที่ สธ 0208.06/ว 3026 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2 […]

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ

>>  วาระการย้าย 1 สิงหาคม 2562  >>  วาระการ […]

คำสั่งย้าย-ปฏิบัติราชการ (รอบ 1 สิงหาคม 2561)

This content is restricted to site members. If you are […]

ว 2919 ลว.17 ก.ค.2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 (รอบที่ 3)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 29 […]

ว 17679 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561

บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 หนังสือส […]

ที่ สธ 0208.06/ว 2711 ลงวันที่ 26 มิ.ย.61 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญา ปี 2561

ที่ สธ 0208.06/ว 2711 ลงวันที่ 26 มิ.ย.61 เรื่อง บรรจุแ […]

รายชื่อผู้ยื่นขอย้ายออนไลน์

>  วาระการย้าย 1 กุมภาพันธ์ 2563 >  วาระการย้าย 1 […]

คำสั่งบรรจุ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

This content is restricted to site members. If you are […]

สธ 0208.06/13597 ลว. 30 พ.ค.2561 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/1359 […]

คำสั่งย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ประจำปี 2561

คำสั่งย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ประจ […]

แนวทางการบรรจุุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ ปี 2561

>>>แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ แล […]

คำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชการจริง

คำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชก […]

คำสั่งย้ายตัดตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง

This content is restricted to site members. If you are […]

ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร หมุนเวียน ปี 2560)

ว 1184 ลว. 2 เม.ย. 61 เรื่องย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งแพทย์ […]

คำสั่งย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

This content is restricted to site members. If you are […]

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

>>  หนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนรอบการย้าย >>  ห […]

การย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์)

>> หนังสือแจ้งเวียนการย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบั […]

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (รอบที่ 2)

   

รายชื่อย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รอบที่ 2

สายงานแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ข้อมูล ณ วันท […]

รายชื่อย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รอบที่ 1

สายงานแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 ข้อมูล ณ วัน […]

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (รอบที่ 1)

ย้ายแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2560

ย้ายแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2560

ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งย้ายแพทย์ประจำบ้าน

This content is restricted to site members. If you are […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีแ […]

คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ (รอบ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ (รอบ 1 ธันวาคม 2560)

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งปฏิบัติราชการ (เพิ่มพูนทักษะ)

This content is restricted to site members. If you are […]

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ยื่นขอย้าย

         

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561

ว 149 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักเ […]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้ฯ

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่ง

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560 (ปรับปรุงฐานข้อมูล)

ว 3942 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560